Το Ελληνικό Σουηδικό Δίκτυο

Founded by Aris Giannakos in 2018, based in Stockholm, Greek Swedish Network AB connects Sweden and Greece through culture and business exchange.

Through the years, GSN has a total of 122+ events that we organized, collaborated with or joined as a media sponsor with a total of 45 companies, 16 organizations and government agencies, in Sweden and Greece.

On 6th May 2023 in Stockholm, GSN organized the 1st Greek Swedish Expo, an event where governmental and non governmental organisations, businesses and political parties representing Greece and Sweden met at a 3.000sqm venue for the 1st time in the history of Sweden.


Pavlos Olziersky

 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σουηδία - Εμπορικός Τομέας

Moissis Nikolaidis

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.

Lefteris Constantinou

Σουηδικός-Κυπριακός Σύλλογος

Georgios Kontorinis

Δήμος Σόλνα

Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Πολίτη

Σοσιαλδημοκράτες

Effie Kourlos

Δήμος Εστερσούντ

Κόμμα Κεντρώων

GSN Highlights

The 1st Greek Swedish Expo @Stockholm

Presentation of Greek Gourmeterie @Stockholm

Presentation of Greksson Cafe & Deli @Göteborg

Our 1st Greek Swedish party in Stockholm – SOLDOUT

“Summer Comeback” Greek Swedish party @Slaktkyrkan

Jenny Tsiko 1st time in Sweden by Greek Swedish Network

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Branding, marketing, B2B matchmaking, social media management, web development, event planning.

Εκδηλώσεις του GSN και Χορηγούμενες

Διοργανώνουμε, διαχειριζόμαστε, χορηγούμε διεθνείς εκδηλώσεις, σχετικές με Σουηδία ή Ελλάδα.

Who Trusted us: